Big Man Ting Performance

Ahmed Jamshaid

FWD
Honda Civic
K20
Turbo

8,297

 @ 287,31 km/h

2023 /
Santa Pod (UK)
Ahmed Jamshaid – European Honda Dragracelist